În aşteptarea răspunsurilor la ameninţările Patriarhului Bartolomeu...

9 octombrie 2009

04.10.2009

AŞTEPTĂM DE LA IERARHII NOŞTRII „RĂSPUNSUL CORESPUNZĂTOR”
CĂTRE PATRIARHUL BARTOLOMEU

            Prin scrisoarea sa către Arhiepiscopul Ieronim, Patriarhul Bartolomeu cere în esenţă „pedepsirea” episcopilor, clericilor şi laicilor care am semnat „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului”. Astfel, în loc ca el să dea „răspunsul corespunzător”, după cum promisese, cere de la Arhiepiscopul Ieronim să „pedepsească” pe credincioşii nevoitori ai Bisericii Greciei.
            Cei din Fanar se află într-o poziţie dificilă şi încearcă să supună logicii lor pe toţi clericii şi credinciosul popor. Miile de semnături la „Mărturisirea de Credinţă...” constituie un puternic glas de protest la deschiderile lor ecumeniste şi filo-catolice.
            Însă, în loc să se înţelepţească, ei se dedau mai degrabă la ameninţări şi critici neîntemeiate împotriva mulţimii de credincioşi şi prezintă albul drept negru. Răstălmăcesc conţinutul „Mărturisirii...” şi mint. Încearcă să subaprecieze valoarea luptei  pentru Adevărul Credinţei. Îi critică pe semnatarii „Mărturisirii...” pentru că – chipurile – se prezintă pe ei înşişi ca autentici exponenţi ai Ortodoxiei, însă acelaşi lucru îl fac şi ei cu ei înşişi. Încearcă să îi atribuie Patriarhului Bartolomeu aproape „o infailibilitate papală”.
            Acum, Ierarhia Bisericii Greciei are cuvântul. La pretenţiile provocatoare ale lui Bartolomeu, ierarhii Greciei trebuie să opună învăţătura ortodoxă a Sfinţilor Părinţi. Acum este momentul potrivit, pentru a-l mustra pe patriarh pentru rugăciunile sale în comun cu ereticii, să îi amintească ce hotărăsc Sfintele Canoane pe care de multe ori le-a încălcat, să pretindă întreruperea dialogurilor cu eterodocşii în modul în care şi cu  persoanele cu care se desfăşoară astăzi, să purceadă la o definiţie clară şi la o condamnare a panereziei ecumenismului şi să proclame în toate direcţiile că, pe viitor, toţi aceia care se dedau comportamentelor ecumeniste vor cădea sub incidenţa sancţiunilor bisericeşti, precum hotărăsc Canoanele despre eretici sau despre cei care au legături cu ereticii.
            „Mărturisirea de Credinţă...” poate constitui în mod excepţional o bază pentru răspunsul episcopilor către Patriarhul Bartolomeu. Un astfel de răspuns ortodox şi patristic aşteptăm şi noi, toţi credincioşii, către cercurile provocatoare din Fanar. Sperăm ca ierarhii noştri să nu ne dezamăgească şi de această dată.

(traducere din greacă: ierom. Fotie; sursa: http://thriskeftika.blogspot.com

Notă: Articol publicat cu acordul autorului.0 comentarii:

Comentarii recente

"Cuvintele noastre ortodoxe sunt ca armele care îi apără pe ai noştri şi îi lovesc pe eretici. Aceste cuvinte nu îi lovesc pentru a-i doborî, ci pentru a-i ridica după ce au căzut. Acesta este scopul luptei noastre: să îi ajutăm şi pe vrăşmaşii noştri să se mântuiască." (Sf. Ioan Gură de Aur).

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP