Taina Botezului

12 august 2012

Taina Botezului
Ce este botezul ?
Botezul este cea dintâi sfântă taină a Bisericii care învredniceşte, în chip tainic, pe cel botezat să primească harul cel mântuitor al lui Dumnezeu şi celelalte sfinte taine ale Bisericii. Botezul reprezintă poarta către mântuire, prin care omul intră în casa lui Dumnezeu şi îşi începe adevărata viaţă duhovnicească.
Care este semnificaţia botezului ?
Botezul semnifică eliberarea din robia diavolului prin spălarea păcatului strămoşesc. Înainte de botez, păcatul sălăşluieşte în inima omului, căci el este fiul lui Adam şi moştenitor al păcatului strămoşesc, precum zice dreptul Iov: ,,nimeni nu este curat de păcate, chiar dacă o zi ar fi viaţa lui" (Iov 14, 4). ,,Zămislit întru fărădelegi şi născut în păcate", omul se află în necinste, fiind rob al diavolului, care îl înlănţuie în patimi şi lucrează cu putere în el.

Read more...

Comentarii recente

"Cuvintele noastre ortodoxe sunt ca armele care îi apără pe ai noştri şi îi lovesc pe eretici. Aceste cuvinte nu îi lovesc pentru a-i doborî, ci pentru a-i ridica după ce au căzut. Acesta este scopul luptei noastre: să îi ajutăm şi pe vrăşmaşii noştri să se mântuiască." (Sf. Ioan Gură de Aur).

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP