Pedepsele pentru incidentele din Pafos

7 noiembrie 2009

Monahi şi clerici au fost pedepsiţi pentru incidentele din Pafos


          Sfântul Sinod al Bisericii din Cipru s-a întrunit pe 4 şi 5 noiembrie într-o adunare extraordinară de două zile sub preşedinţia Arhiepiscopului Hrisostomos al Ciprului.
          Sfântul Sinod al Bisericii Cipriote, în această adunare extraordinară de două zile, a continuat examinarea la număr a noului proiect al Cărţii Statutare a Bisericii Ciprului.
          De asemenea, de semnalat că Sfântul Sinod a fost informat despre anchetele întreprinse de mitropoliţii de Kitios şi Trimitunda pentru monahii şi clericii care au luat parte la evenimentele din Pafos pe perioada dialogului dintre ortodocşi şi romano-catolici.
          De remarcat că Sfântul Sinod al Bisericii Ciprului faţă de monahii Sfintei Mănăstiri Stavrovunios a impus canonul opririi de la Dumnezeiasca Împărtăşanie timp de două luni.
          În final, preoţilor din Sfânta Mitropolie de Trimitunda li s-a impus oprirea salariului pe o lună, dar au fost şi mustraţi, dându-li-se îndrumări corespunzătoare.

(traducere din greacă: ierom. Fotie; sursa: romfea.gr)

0 comentarii:

Comentarii recente

"Cuvintele noastre ortodoxe sunt ca armele care îi apără pe ai noştri şi îi lovesc pe eretici. Aceste cuvinte nu îi lovesc pentru a-i doborî, ci pentru a-i ridica după ce au căzut. Acesta este scopul luptei noastre: să îi ajutăm şi pe vrăşmaşii noştri să se mântuiască." (Sf. Ioan Gură de Aur).

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP