Răspuns la ameninţările Arhiep. Hrisostomos

19 octombrie 2009

18.10.2009
Uniunea „Kosmas Flamiatos”:
Comentariu la declaraţiile lui Hrisostom al Ciprului


UNIUNEA FILO-ORTODOXĂ
„KOSMAS FLAMIATOS”
Levkosia, 18 octombrie 2009


Comunicat de presă către redactorii bisericeşti

          Arhiepiscopul Hrisostomos la Ciprului a adresat un cuvânt de salut astăzi, duminică (18.10.2009), în Biserica Maicii Domnului Faneromeni din Levkosia, unde partea ortodoxă a Comisiei Mixte pentru Dialogul Teologic a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie. De faţă au fost, rugându-se în comun, şi membrii Reprezentanţei catolice.

          În acest cuvânt de salut, k. Hrisostomos (în afara ameninţării emise deja ieri despre oprirea de la împărtăşanie a monahilor care au fost de faţă la paşnica mărturisire-protest şi fără a cerceta cauza şi a întruni un sinodfapt care demonstrează că microbul mentalităţii papale a fost inoculat ierarhilor ortodocşi) a denunţat pe preoţii, monahii şi ceilalţi credincioşi care au protestat ieri, la inaugurarea Dialogului. A spus deci că au „un egoism luciferic” şi că „îşi aşează opinia lor deasupra opiniei Bisericii”.
          Chiar, cine este cel care îşi aşează opinia sa deasupra opiniei Bisericii şi a sinoadelor Ei? Cel care nu spune nimic de la el, ci aminteşte şi cere aplicarea fidelă a Sfintelor Canoane sau cel care le încalcă?
          Într-un alt punct, aminteşte chiar textul – caramelă pe care o sug ecumeniştii, text al Sfântului Marcu Evghenicul, prin care acceptă dialogul cu catolicii vremii (secolul XV –n.tr.). Arhiepiscopul ascunde însăşi aceasta este o distorsionare a adevărului Sfântul Marcu, când a văzut inflexibilitatea catolicilor, persistenţa lor în rătăcirile şi în nepocăinţa lor, a spus trebuie să fugim de catolici, precum fuge cineva de şerpi. El însuşi a fugit nu doar de catolici, ci şi de toţi aceia care continuau să discute cu catolicii, adică de ecumeniştii de atunci. Mai mult, Sfântul Marcu a spus şi cunoscuta frază: „Pe filocatolici (ecumeniştii de astăzi) nu-i vreau nici la înmormântarea mea, nici la parastasele mele”.
          Preafericite, acestea le-a spus Sfântul Marcu, pentru că avea sfinţenie şi înţelegea planurile viclene ale catolicilor, nu după dezbateri de zeci de ani (cum faceţi Dumneavoastră), ci după o dezbatere de câteva săptămâni.

          Pentru Uniunea filo-ortodoxă „Kosmos Flamiatos”
          Preşedinte Lavrentios Detziortzio
          Secretar Panaghios Simates.


0 comentarii:

Comentarii recente

"Cuvintele noastre ortodoxe sunt ca armele care îi apără pe ai noştri şi îi lovesc pe eretici. Aceste cuvinte nu îi lovesc pentru a-i doborî, ci pentru a-i ridica după ce au căzut. Acesta este scopul luptei noastre: să îi ajutăm şi pe vrăşmaşii noştri să se mântuiască." (Sf. Ioan Gură de Aur).

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP