Măn. Zografu (Athos) : Epistola de semnare a Mărturisirii de Credinţă

15 aprilie 2010

Sfânta Mănăstire Zografu din Sfântul Munte
 Epistola de semnare a Mărturisirii de Credinţă


Sfânta Mănăstire Zografu,
Sfântul Munte Athos

Către Sinaxa clericilor şi monahilor ortodocşi din Tesalonic


În Sfânta Mănăstire Zografu,
30.03.2010


Cinstiţi şi iubiţi în Hristos Părinţi şi fraţi,

Prin prezenta noastră scrisoare mănăstirească, întărită cu pecetea şi semnătura noastră, ne exprimăm călduroasele mulţumiri pentru „Mărturisirea de Credinţă împotriva ecumenismului”, pe care aţi trimis-o Sfintei noastre Mănăstiri.
Mărturisim că obştea Mănăstirii noastre împărtăşeşte deopotrivă îndreptăţita Voastră nelinişte pentru cultivarea şi răspândirea sistematică a ecumenismului. De aceea, încheind cu multă dragoste în Domnul, semnăm această Mărturisire cu simţăminte de responsabilitate.

Egumenul Sfintei Mănăstiri Zografu, Arhim. Ambrozie şi fraţii în Hristos, cei dimpreună cu mine.


(traducere: I.F., sursa: http://impantokratoros.gr/ieramonhzwgrafou-omologipistews.el.aspx)

0 comentarii:

Comentarii recente

"Cuvintele noastre ortodoxe sunt ca armele care îi apără pe ai noştri şi îi lovesc pe eretici. Aceste cuvinte nu îi lovesc pentru a-i doborî, ci pentru a-i ridica după ce au căzut. Acesta este scopul luptei noastre: să îi ajutăm şi pe vrăşmaşii noştri să se mântuiască." (Sf. Ioan Gură de Aur).

  © Blogger template Writer's Blog by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP